zondag 11 juni 2023
 1. Triathlon Club Damme vzw is een vereniging die zich richt tot de recreatieve triatleet in de ruime zin van het woord. De vereniging staat open voor iedereen die deze visie met ons deelt.
 2. Elk lid wordt geacht door zijn lidmaatschap kennis te hebben genomen van dit intern reglement.
 3. Het bestuur kan ten allen tijde dit intern reglement aanpassen wanneer het dit noodzakelijk acht.
 4. Een werkjaar neemt zijn aanvang vanaf 1 oktober. De ledenlijst wordt jaarlijks hernieuwd in november. Er kan eventueel vroeger of later toegetreden worden in samenspraak met het bestuur.
 5. Het lidgeld kan uitsluitend betaald worden via een overschrijving of storting op het rekeningnummer van de club ing be42 363-0899398-54.
  Het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur vastgelegd.
 6. Een lid kan slechts toetreden na 3 oefensessies en na betaling van het lidgeld.
 7. Er kunnen lidmaatschappen geweigerd worden
 8. Leden zijn verplicht via de club een wedstrijdlicentie vtdl of lidkaart fros aan te vragen. Hiermee zijn zij ook verzekerd tijdens trainingen en/of wedstrijden.
  De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig ter beschikking stellen van de ingevulde formulieren bestemd voor de federatie, zoniet is de club niet verantwoordelijk bij eventuele ongevallen.
 9. Leden kunnen genieten van bepaalde kortingen via sponsoring. Info te verkrijgen bij het betuur. Er kunnen geen bestellingen geplaatst worden door niet-aktieve leden.
 10. De kledij uitrusting wordt voorzien na betaling van het lidgeld en bijdrage voor de tenue. Men dient ook in orde te zijn met de verdere administratie van de club.
 11. Het dragen van de cluboutfit is verplicht tijdens triatlon wedstrijden en op de fietstrainingen
 12. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeven van hun maten, er kan eventueel individueel bijbesteld worden.
 13. Van de leden wordt, in de mate van het mogelijke, loyaliteit verwacht ten opzichte van onze sponsors.
 14. Alle info wat betreft trainingen en wedstrijden vindt men terug op www.triathlondamme.be of op de facebookpagina van tcd. Wekelijks worden verscheidene trainingen aangeboden, dit voornamelijk op dinsdag, woensdag en donderdagavond.
 15. De leden worden gevraagd om iets op voorhand aanwezig te zijn op de plaats van afspraak zodat we stipt kunnen starten.
 16. Tijdens de fietsritten is het dragen van een helm verplicht! Bij pech wordt gewacht en bij vermoeidheid van een deelnemer wordt trager gereden onder het motto “samen uit, samen thuis”. De wegkapiteins staan in voor het navolgen van de fietsregels.
 17. Tijdens de jaarlijks wederkerende events “vaartzwemmen” en "damse duivelshond" zijn georganiseerde aktiviteiten voor derden ten voordele van de clubkas. Leden worden aangespoord aanwezig te zijn en een handje mee te helpen.
 18. Er wordt binnen de club geen grof onsportief gedrag getolereerd waarbij clubleden of buitenstaanders in gevaar kunnen worden gebracht. Bij vaststelling wordt de agressor met onmiddellijke ingang definitief geschorst. Voorbeelden die onder grof onsportief gedrag vallen = duwen, slaan, herhaaldelijk grove beledigingen roepen, viseren en pesten van personen.
  Toon respect en fair play voor medeleden en omstaanders. Stel het sporten en plezier maken centraal.
 19. Foto’s genomen op activiteiten en/of wedstrijden kunnen door de club gebruikt worden ter promotie van de triatlonsport of de club. Er wordt aangenomen dat de leden bij toetreding, akkoord gaan met het gebruikt van fotomateriaal op de site en bijhorende sociale media. Leden die dit liever niet wensen dienen expliciet en schriftelijk een melding te maken aan het het bestuur bij de aanvang van ieder nieuw lidjaar.

Disciplines bij TCD

Bestuur Triathlon Club Damme

Voorzitter TCD

Patrick Segers

Voorzitter TCD
Penningmeester TCD

Peter De Meyer

Penningmeester TCD
sport-manager TCD

Peter Sigmans

Sportmanager TCD
secretaris TCD

Carolien Taillieu

Secretaris TCD
Kledij TCD

Christophe Dardenne

Kledijbeheer TCD
Bestuurslid TCD

Thibaud Ghyssaert

Bestuurslid TCD