dinsdag 16 juli 2024

Bestuur Triathlon Club Damme

Peter De Meyer

Voorzitter TCD

Peter Sigmans

Sportmanager TCD

Carolien Taillieu

Secretaris TCD

Christophe Dardenne

Penningmeester TCD

Thibaud Ghyssaert

Bestuurslid TCD

Triathlon Club Damme

Onze triatlonclub geeft ondersteuning aan mensen die op een recreatieve manier de triatlonsport willen beoefenen. Zo begeleiden wij onze leden met de opstart en/of verder opbouw bij de diverse onderdelen van de sport:

 

Het centrum van onze activiteiten ligt te Damme.

Er zijn immers onbeperkte mogelijkheden om fiets- en looproutes uit te stippelen in de omliggende polders in België en Nederland.  met een natuurlijk oefenterrein voor het beoefenen van deze prachtige sport.

Met de Damse vaart in onze achtertuin hebben we de gedroomde zwemfaciliteit van april tot oktober.

We profileren ons graag als een recreatieve, gezellige club waar amusement en wederzijds respect hoog in het vaandel gedragen worden. Met een 25-tal actieve leden gaan we sportieve uitdagingen van aller aard zeker niet uit de weg !

Als club hopen we je zoveel mogelijk te mogen verwelkomen op onze groepstrainingen, activiteiten en events. Sport is wat ons samenbrengt maar een leuke amicale sfeer staat bij ons bovenaan!

We vragen aan onze leden dat ze in de mate van het mogelijke actief deelnemen aan onze groepstrainingen en een handje meewerken op de mogelijke events die we inrichten.

Indien je zich hierin kan vinden, verwelkomen we je met veel plezier !

 

Disciplines bij TCD